PROTETICĂ DENTARĂ

Protetica dentară este o ramură a stomatologiei estetice a cărei misiune este de a oferi pacienţilor o dentiţie echilibrată din punct de vedere funcţional şi estetic. Protetica dentară se ocupă cu reconstituirea morfologică, funcţională şi estetică a dentiţiei pierdute.

proteza-scheletata

Protetica dentară include:

  • reconstrucţii corono-radiculare
  • coroane de acoperire total fizionomice
  • punţi dentare
  • proteze parţiale acrilice
  • proteze totale mobile
  • proteză dentară fixă
  • punţi pe implanturi
  • proteză scheletată
  • overdenture